Wij ontwerpen met de
gebruiker als uitgangspunt

Een mooie website is niet genoeg!

oktober 13, 2014
usability

Wanneer wij een website ontwerpen doen wij dat altijd met ‘usability’ als uitgangspunt. Maar wat is usability nou eigenlijk? Usability wordt vaak grofweg bestempeld als gebruiksvriendelijk. Maar hiermee wordt het begrip usability te kort gedaan. Het ISO (International Organisation for Standardisation) heeft voor usability de volgende definitie opgesteld:


Usability is de mate waarin een product door bepaalde gebruikers in een bepaalde gebruiksomgeving kan worden gebruikt om bepaalde doelen effectief, efficiënt en naar tevredenheid te bereiken. (Bron: ISO DIN 9241-11. Guidance on usability). Deze definitie is erg formeel en roept misschien nog enkele vraagtekens op.Hieronder licht ik een aantal termen toe zodat het goed meetbaar wordt.

Product:

Dat is in ons geval de website. Het doel van de website kan heel divers zijn: verkopen, informatie verschaffen, entertainen enzovoort.

Gebruiksomgeving:

Dit is de browser van een bepaald device: pc, tablets, smartphones enzovoort.

Effectiviteit:

Met effectiviteit wordt bedoeld of de gebruiker in staat is zijn doel te bereiken. Als een retailer bijvoorbeeld een online kledingwinkel heeft, is de webshop alleen effectief als het de gebruiker lukt om kleding te bestellen en af te rekenen. Als het bestelproces mislukt, is het bezoeken van de website niet effectief. Niet vanuit het oogpunt van de retailer en niet vanuit het oogpunt van de bezoeker.

Efficiënt:

Hierbij gaat het om de inspanning die de gebruiker moet leveren om een bepaalde handeling uit te voeren. Als de gebruiker uit het voorbeeld van hiervoor voor de tweede keer een t-shirt besteld en telkens opnieuw zijn adresgegevens moet invoeren, dan is dat niet efficiënt. Het kan efficiënter als de website, met instemming van de gebruiker, de klantgegevens opslaat.

Naar tevredenheid:

Tevredenheid is een subjectief begrip. Het gaat erop dat de gebruiker van de website geen problemen ondervindt en het uitvoeren van de taken als prettig ervaart.

Een goede usability is de sleutel tot succes!Wanneer wij een website ontwerpen luisteren wij altijd naar de wensen van de klant.
Vaak heeft de ondernemer zelf al een beeld hoe zijn website eruit moet zien. Dit is vaak gebaseerd op wat de ondernemer zelf aan de doelgroep wil vertellen. Toch zien wij in de praktijk dat dit niet altijd overeenkomt met wat de doelgroep wil weten of vinden.

Helaas leidt dit vaak tot tegenvallende bezoekersaantallen en lage conversies.
Een website moet dus altijd met het oogpunt op ‘usability’ worden opgebouwd om zo aan de behoeften van de eindgebruiker (de doelgroep) te voldoen. Het klinkt allemaal heel logisch maar toch wordt er vaak niet bij stilgestaan. Dit is een gemiste kans!

Narwhal Media heeft veel kennis op het gebied van ‘usability’. Graag helpen wij u om uw huidige of nieuwe website te optimaliseren door een nieuw fris ontwerp met de gebruiker als uitgangspunt. Je zult zien dat dit leidt tot meer bezoekers en uiteindelijk meer conversie.


Recente blogberichten

blog_logo
10 februari 2015

Een goed logo maken?!